Com Associar-se al Centre Vila?

Tota Associació necessita renovar-se i aprofitant l’avinentesa fem una crida als veïns/ veïnes per tal que es facin socis omplint el full d’inscripció (en format .PDF) que adjuntem o enviant les teves dades (nom, telèfon, adreça) a centrevila@gmail.com.

4 raons per associar-te:

  1. Una associació forta (amb molts socis) té més poder davant les administracions a l’hora de fer les nostres reivindicacions.
  2. Es fomenta les bones relacions i contactes entre veïns.
  3. Essent soci es té el dret a participar en tot allò que organitza l’associació.
  4. Tot soci pot ser elegit membre de la Junta i escollir els seus representants.