Les Frases del Centre Vila

La participació crítica és la clau per fer avançar la comunitat sempre que sigui de manera democràtica i amb diàleg.

Rosa Rovira Punsola

 

 

Una Junta sense comptar amb el veïnat no té força. L’AV Centre Vila sempre ha tingut present, en el seus plantejaments, el recolzament dels socis.

Josep Humet Folguera

 

 

L’AV Centre Vila no solament treballa per resoldre problemes, sinò que a més, impulsa la cultura, l’educació i altres activitats que permeten el desenvolupament dels seus veïns.

José Mª Luís Hidalgo Liñán