Nadala

Hem bastit el pessebre en un angle
del menjador, sobre una taula vella,
el pessebre mateix de cada any
amb la mula i el bou i l’Infant
i els tres Reis i l’estrella.

Hem obert innombrables camins,
tots d’adreça a la cova,
amb correus de vells pelegrins
-tots nosaltres- atents a l’auster caminar de la prova.

I en la nit del misteri hem cantat
les antigues cançons
de la mula i el bou i l’Infant i els tres Reis i l’estrella.

I oferíem la nit amb els ulls i les mans.
I cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber-nos germans
de l’infant i de tots en la nit de la gran meravella.

Miquel Martí i Pol

4a Sortida Musical Organitzada pel Centre Vila

Palau de la música catalana, dia 25 de novembre a les 19 h.

EXTRAORDINARI CONCERT PER:

L’ORQUESTRA SINFÒNICA ESTATAL DE DNEPROPETROVSK

Programa:

  • Bolero de Ravel
  • Caprici Espanyol de Rimski-korsakov
  • Sherezade de Rimski-Korsakov
  • Ruslan i Ruzmila de Glinka

 

Hora de sortida: 17:00 h

Lloc: parada de Bus

Preu: 40 € (autocar + entrada)

Inscripció: Núria Riera Tlf. 93 560 32 68

Places limitades (35)

Butlleta de Dades Personals

Per tal d’evitar la devolució de quotes, i així mateix, trameses de comunicacions informatives, la junta vol invertí els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los o corregir-los amb la màxima celeritat i sempre que se li notifiquin.
Per aquest motiu preguen empleneu el formulari següent amb les vostres dades, i el seu lliurament qualsevol dia a la recepció del Centre Cívic.
Si voleu fer alguna esmena a les dades bancàries, si heu canviat d’entitat bancària, preguem ho comuniqueu URGENT, els dimecres al Centre Cívic El Vapor, amb horari de secretaria de l’associació.

Moltes gràcies.
BUTLLETA DE DADES PERSONALS
NOM :
COGNOMS :
NIF :
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
ADREÇA POSTAL:
CIUTAT:
CODI POSTAL:
PROVÍNCIA:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades recollides a través d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal del qual és responsable Associació Veïnal Centre Vila. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els socis i promocionar les activitats organitzades per l’associació, així com l’ informació que es generi a Centre Vila. Així mateix, Associació Veïnal Centre Vila cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat , de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades, el soci/sòcia consenteix de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Així mateix, en cadascuna de les trameses de comunicacions informatives, s’indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l’enviament de noves comunicacions.
En el formulari de recollida de dades, totes les dades sol·licitades són obligatòries, i el soci/sòcia podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a: centrevila@gmail.com.