Impost sobre els Béns Immobles

Després de tres anys de bonificació en la quota de l’IBI Impost sobre els Béns Immobles per a habitatges amb increment del 0%, l’Ajuntament es veu obligat a aplicar aquest impost sense bonificació. Per això, s’han fet simulacions fins comprovar que rebaixar el tipus impositiu del 0,52 al 0,49 serà el de menor impacte. El 20% dels habitatges tindran un rebut menor que al 2016 i un 80% patiran un petit augment.